Logo Studio Projekt - autorska pracownia architektoniczna
Studio Projekt - autorska pracownia architektoniczna

REWITALIZACJA OBSZARU MIĘDZY STARYM MIASTEM A RATUSZEM W OLSZTYNIE

adres: obszar między Starym Miastem a ulicą Jedności Słowiańskiej w Olsztynie.
projekt: 2009
powierzchnia opracowania: 6.542 m2
klient: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie.

W ramach zlecenia zaprojektowano cztery wersje koncepcji oraz program funkcjonalno-użytkowy potrzebny do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury, działanie 4.2 - rewitalizacja miast.

Uporządkowany zostanie układ ciągów pieszych, powstanie uczytelniony plac przed Wysoką Bramą z projektowanym „układem planetarnym” i rezerwą terenu na planowany przystanek końcowy tramwaju. Zaprojektowany został główny ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową od Wysokiej Bramy do południowej granicy opracowania w rejonie ulicy Lelewela, który połączy rewitalizowane w przyszłości tereny zielone mające utworzyć planty opasujące Stare Miasto.

Wszystkie nawierzchnie chodników wykonane zostaną ze szlachetnych materiałów (płyt granitowych i kostki granitowej – analogicznie do materiałów użytych na Starym Mieście). W celu uczytelnienia przebiegu murów miejskich na obszarze terenu zielonego między ulicami Jedności Słowiańskiej i Lelewela, po uprzednim przeprowadzeniu badań archeologicznych, przebieg murów pokazany zostanie w poziomie chodnika poprzez użycie innego materiału nawierzchni, czyli brukowej cegły klinkierowej w kolorze czerwonym.

 

  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie
  • Rewitalizacja obszaru między Starym Miastem a Ratuszem w Olsztynie

domy jednorodzinne budynki wielorodzinne użyteczność publiczna inne projekty zabytki wnętrzakonkursy

aktualności klienci pracownia kontakt

© 2009-2013 A.P.A studio-projekt